دانلود فایل


دانلود مقاله معماری مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی و عوامل مؤثر در طراحی معماری و صورت عقلانی طرح - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مقاله معماری مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی و عوامل مؤثر در طراحی معماری و صورت عقلانی طرح, پایان نامه معماری , پایان نامه کارشناسی معمار

دانلود فایل دانلود مقاله معماری مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی و عوامل مؤثر در طراحی معماری و صورت عقلانی طرح دانلود مقاله معماری مفهوم برنامه ریزی بر طراحی و عوامل مؤثر در طراحی معماری و صورت عقلانی طرح35ص فصل اول مفهوم برنامه ريزي بر طراحي مفهوم برنامه ريزي: مفهوم طراحي:نكته 1: انسان براي انجام پيش انديشه ي كارها، نياز به تفكر و طرح ريزي دارد و همچنين، براي ساختن همه ي مصنوعات بزرگ و كوچك مورد نياز خود، نيازمند تفكر ، تصور و طراحي كردن است. طراحي ، وسيله ي ساختن، آباداني و تمدن است.نكته 2: ما مي توانيم با استفاده از قدرت حافظه و تخيل ، آن چه را كه قبلاً ديده ايم تجسم كنيم و نيز مي توانيم به كمك تفكر و تخيل و قدرت خلاقيت ، درباره ي آن چه كه ممكن است باشد تعمق كنيم و تصويري از آن چه كه مي تواند باشد، مجسم سازيم و آن را ترسيم نموده، با ديگران در ميان بگذاريم.نكته 3: طراحي تلاشي انديشمندانه، خلاقانه است كه از تفكر، شروع و به ارائه ي محصولي زيبا، كارآمد و اصيل ختم مي شود. و طرح نهايي هميشه عمق انديشه و بصيرت طراح را در خود باز مي تاباند و حكايتگر عمق انديشه و بصيرت طراح را در خود باز مي تاباند و حكايتگر عمق و سليقه ي اوست.فصل دوم ابعاد مختلف طراحي و مفاهيم آن معماري طبيعت:هريك از اين عناصر، با محيط خود رابطه اي سنجيده و توازني دقيق دارند و هر جزء از اجزاي آن ها در عين كمال، بخوبي در خدمت كل قرار مي گيرند و تركيب منسجم اجزا به كليتي منسجم، واحد، كارآمد و زيبا منجر مي شود.تركيب، شكل و ساختار آن ها، هماهنگ با طرز زندگي و بودباش موجود و هدف آنهاست.معماري عناصر مصنوع:همه ي آن ها از موادي بخصوص و با تكنيك هاي ويژه ساخته مي شوند. هر كدام اندازه، شكل و هندسه ي خاص خود را دارند و متناسب با نياز انسان، ابعاد جسماني و نياز هاي رواني او شكل مي گيرند. در عين حال هر يك از اين مصنوعات به تناسب محيطي كه در آن واقع مي شوند (مثلاً در فضاي باز يا بسته) و نوع نيروها و عواملي كه بر آن ها اثر مي گذارد ساختار خاص خود را پيدا مي كنند و در هر صورت، اين مصنوعات گرايش به كمال كارآيي و زيبايي دارند و متناسب با امكانات و محدوديت هاي مالي و تكنيكي موجود، شكل مي گيرند.ابعاد مختلف در طراحي1- ابعاد عملكردي:در معماري هر فضايي براي استفاده و عملكردهاي خاصي طراحي مي شود.2- ابعاد جغرافيايي و محيطي:طرح و سيماي ساختمان هاي مناطق مختلف با هم متفاوت است.3- ابعاد هنري و ذوقي:معماري ما شاهكارهايي از زيبايي هستند و طرح ها و آثار معماري نيز در كمال ذوق و زيبايي طراحي و ساخته مي شوند.4- ابعاد فني و تكنيكي:هر قسمت از يك ساختمان، اعم از بخش هاي پيدا و ناپيداي آن، با استفاده از ماده و صنعت به وجود مي آيد.5- ابعاد اجتماعي و فرهنگي:سابقه ي تاريخي، ارزشهاي اجتماعي، اهداف و ارزش هاي فرهنگي و ديني هر جامعه، عامل وحدت، تحول و تداوم حيات جامعه است و از عوامل اثر گذار در طراحي معماري به شمار مي رود. ايجاد حريم، حفظ امنيت و ايجاد فضايي مأنوس و … در معماري ضروري است.
فصل سوم عوامل مؤثر در طراحي معماري و صورت عقلاني طرح يكي از گيراترين و مهم ترين مباحث در مباني طراحي معماري روند طراحي معماري مي باشد. هر پروژه، يك صورت منطقي و عقلاني دارد كه اهداف، ويژگي هاي كيفي و ابعاد كمي آن را بيان مي كند و اصول و احكام حاكم بر طراحي را روشن مي سازد. اهداف و عوامل مؤثر بر طراحي پروژه ي معماريانسان در سايه ي نگرش زيبا، هدفدار و مسئولانه است كه روش زندگي و مناسبات اجتماعي، اقتصادي و نظام ارزشي خود را سازمان مي دهد و طرز تفكر، معيارهاي گزينش، نحوه ي انتخاب و عملش را معين كرده، برنامه ريزي و يا طراحي مي نمايد.معماري در پي ايجاد رابطه اي متوازن با طبيعت است؛ براي ايجاد محيط مناسب براي زندگي، رشد، تربيت و بالندگي مي كوشد و در پي ساختن فضا و محيطي متناسب با شأن و رسالت انسان است.تعداد فضاهاي مورد نياز هر پروژه، به همراه مساحت و مشخصات هر فضا، برنامه ي فيزيكي آن پروژه است. قبل از طراحي پروژه برنامه ي فيزيكي آن را تهيه مي كنيم.معماري بومي در مناطق مختلف كشور، با توجه به شرايط خاص هر منطقه، مختصات جغرافيايي، ارتفاع آن از سطح درياهاي آزاد، نزديكي و دوري نسبت به دريا، ميزان رطوبت و بارندگي، به خوبي شكل گرفته و در طول زمان به كمال رسيده است.قبل از شروع طراحي هر ساختمان ابتدا، شرايط اقليمي، مورد مطالعه قرار مي گيرد و نتايج آن به صورت خلاصه ترسيم و نمايش داده مي شود. اين نمودار ها مي توانند به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل مؤثر در ايده هاي طراحي مورد استفاده قرار گيرند.شكل و مساحت، ميزان و جهت شيب زمين كاربري هاي زمين هاي اطراف، امكانات دسترسي به زمين، ديد و منظر مناسب زمين، عوارض مصنوعي يا طبيعي موجود را مطالعه مي كنيم و همچنين خاك را بررسي مي نماييم.در سواحل شمالي، از چوب و در مناطق كويري از آجر، در مناطق كوهستاني شمال و غرب از سنگ، آجر و چوب براي ساختن استفاده مي شود. استفاده از سازه هاي فولادي يا بتني در كنار مصالح بومي نيز معمول است.نياز به داشتن فضاي شخصي، رعايت فاصله مناسب بين افراد در زندگي خانوادگي و يا دوستانه و تنظيم فاصله و حفظ حريم فضاي شخصي در روابط و فعاليت هاي اجتماعي، از آن جمله است.فضا، متناسب با ابعاد انسان، ابعاد لمس كردني، شنيدني و بوئيدني نيز پيدا مي كند اين ابعاد بر نحوه ي احساس و نوع برداشت ما از فضا تأثير گذارند.ابعاد و نحوه ي حركت بدن انسان، از اصلي ترين عوامل تعيين فضا در معماري است.سيستم هاي تأسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان نيز شرايط محيطي لازم را براي ايجاد فضايي راحت و قابل سكونت ايجاد مي نمايد.برخلاف سيستم سازه، سيستم هاي تأسيساتي در عين اهميت، معمولاً در فضاي معماري ديده نمي شوند.مهندس معمار، قبل از طراحي بايد با مشورت مهندس مكانيك و مهندس برق، در مورد سيستم هاي فوق تصميم گيري كرده باشد و امكانات لازم براي استقرار تجهيزات و حركت كانال ها و لوله ها و … را پيش بيني نموده باشد.
فصل چهارم شناخت اجزاي پروژه، مقدمه طراحي است شناخت عرصه هاي مختلف در خانه مسكونياين عرصه شامل فضاهاي خصوصي از قبيل نشيمن خانوادگي، آشپزخانه و فضاي غذاخوري خانوادگي است.اين عرصه شامل اتاق هاي خواب، حمام و كتابخانه است.تعدادي از فضاها و عملكردهاي سازگار را كه با هم وابستگي دارند و در بخش مشخصي از نقشه طرح، مكان يابي مي شوند عرصه مي گوييم.3- عرصه ي پذيرايي و مراسماين عرصه شامل اتاق پذيرايي و اتاق نهار خوري و فضاي ورودي مي باشد.4- عرصه ي خدمات شامل فضاهاي، پاركينگ، انباري، موتورخانه و … مي شود.5- عرضه فضاهاي باز و حياط1- عرصه ي زندگي خانوادگيشامل فضاي نشيمن خانوادگي و آشپزخانه است، در خانه اي بزرگتر، فضاي صبحانه خوري نيز به اين مجموعه اضافه مي شود.مهمترين بخش خانه و قلب زندگي خانوادگي، فضايي خصوصي، خودماني، آزاد و راحت است، فضايي غير رسمي است كه در صورت امكان بهتر است در بهترين موقعيت قرار گيرد، رويه آفتاب و فضاي حياط باشد و در صورت امكان، دسترسي مستقيم به حياط و بالكن داشته باشد.الف) اتاق نشيمننكته ا: اتاق نشيمن، محل زندگي خانواده و مهم ترين قسمت خانه است. نكته 2: فضاي نشيمن، اغلب مستقل از فضاي پذيرايي طراحي مي شود و حالتي خصوصي دارد. فضاي نشيمن بايد آفتاب گير باشد و ارتباط راحتي با بالكن و حياط و ورودي آشپزخانه و غذاخوري داشته باشد و ضمن نزديكي به فضاي خواب، مستقل از اتاق هاي خواب باشد. بايد به نحوي طراحي شود كه فعاليت هاي مختلفي مانند نشستن، صحبت كردن، تماشاي تلويزيون، بازي بچه ها، مطالعه و … را علمي سازد.نكته 3: مساحت اين فضا معمولاً بين 15 تا 35 متغير است.ب) مبلمان و تجهيزاتنكته 1: در زندگي سنتي براي مبلمان كردن اتاق نشيمن، از قالي و پشتي استفاده مي شود. به همين منظور در طراحي سعي مي‎شود ابعاد اتاق با ابعاد قالي ها هماهنگ باشد. در مبلمان فضاهاي نشيمن معمول از كاناپه، مبل دسته دار و ميز، براي صرف ميوه و چاي استفاده مي شود. تلويزيون و ديگر لوازم و ديگر لوازم صوتي و تصويري، از ديگر عناصر اين بخش از خانه هستند كه به همراه قفسه ي كتاب در يك بدنه جاسازي مي شوند.اگر چه شومينه در اغلب خانه ها به كار نمي رود، اما در صورت پيش بيني آن در طرح، معمولاً جنبه سمبليك دارد و در فضاي نشيمن پيش بيني مي شود.نكته 2: نحوه ي مبلمان اتاق نشيمن و استقرار شومينه و تلويزيون بايد به گونه اي باشد كه از غذاخوري خانوادگي و آشپزخانه قابل روئت باشد.نكته 3: در صورتي كه از اتاق نشيمن به عنوان پذيرايي نيز استفاده مي شود بهتر است، آشپزخانه، جدا و مستقل از نشيمن طراحي گردد.ج) آشپزخانهآشپزخانه، يكي از مهمترين عناصر عملكردي خانه است.نكته 1: آشپزخانه بايد به فضاي ورودي و گاراژ دسترسي راحتي داشته باشد و با بالكن، يا پاسيو مرتبط باشد. دسترسي آشپزخانه به اتاق نشيمن، فضاي صبحانه خوري بايد راحت باشد.نكته 2: هر آشپزخانه نياز به سه عنصر اصلي دارد. يخچال براي نگهداري مواد غذايي، سينك ظرفشويي براي آماده كردن و شستشوي مواد غذايي و ظروف و اجاق گاز براي پختن غذا.1- سينك ظرفشويينكته 1: سينك ظرفشويي، معمولاً از جنس استيل يا فايبر گلاس در اندازه هاي مختلف ساخته مي شود. ممكن است يك لنگه يا دو لنگه باشد.نكته 2: ماشين ظرفشويي در صورت لزوم بايد از محل سينك ظرفشويي قابل دسترس باشد. در صورتي كه ماشين ظرف شويي در زير كابينت جاسازي شده باشد، از قسمت بالايي آن مي توان به عنوان ميز كار در كنار سينك استفاده كرد. سينك ظرف شويي نياز به 90-60 سانتي متر، ميزكار و در هر طرف خواهد داشت.نكته 3: در واحد هاي مسكوني كه داراي فضاي مستقل براي پذيرايي از مهمان هستند.مي توان رابطه ي بين نشيمن خانوادگي و آشپزخانه را به نحوي طراحي كرد كه امكان ديد از فضاي آشپزخانه به نشيمن وجود داشته باشد.نكته 4: در واحدهاي مسكوني كوچك كه از يك فضاي واحد براي نشيمن خانواده و پذيرايي از مهمان استفاده مي شود. بهتر است فضاي آشپزخانه از محل نشستن مهمانان قابل رؤيت نباشد.2- يخچال و نگهداري مواد غذايياز يخچال با ظرفيت مناسب، و براي نگهداري دراز مدت مواد غذايي، از فريزر يا انباري آشپزخانه استفاده مي شود. به همين دليل بعد از سينك ظرف شويي، يخچال يكي ديگر از لوازم مهم آشپزخانه مي باشد.رابطه يخچال با سينك:پيش بيني ميزكار به طول حداقل 90 سانتي متر در كنار يخچال مفيد مي باشد.3- اجاق گازاجاق گاز، سومين عنصر مهم از لوازم آشپزخانه است.نكته 1: سينك ظرف شويي، اجاق و يخچال به عنوان اصلي ترين عناصر آشپزخانه بايد با هم رابطه ي منطقي داشته باشند.وجود فاصله ي زياد، باعث رفت و آمد اضافي استفاده كننده و خستگي مي شود.فاصله ي سه عنصر فوق، از طريق محيط مثلثي كه آن ها را به هم وصل مي كند، كنترل مي شود كه اصطلاحاً به آن مثلث كار آشپزخانه مي گويند.در شرايط متعارف، محيط اين مثلث از 80/4 تا 6 متر تغيير مي كند.نكته 2: در طراحي آشپزخانه سعي مي شود عناصر غير مرتبط، در داخل مثلث كار قرار نگيرند تا كارآيي آشپزخانه افزايش يابد.سعي مي شود آرايش لوازم آشپزخانه به صورت L و يا موازي باشد.نكته 3: حداقل ابعاد فضاي صبحانه خوري 3*3 است. اين فضا مي تواند با فضاي آشپزخانه تركيب شده، رابطه ي راحت تري با آشپزخانه برقرار نمايد.د) غذاخوري خانوادگياين فضا بايد به آشپزخانه نزديك باشد و نيز، بايد از ديد و منظر مناسب برخوردار بوده، با نشيمن خانوادگي رابطه ي راحتي داشته باشد.نكته: در خانه هاي كوچك ممكن است براي غذاي خانواده و مهمان از يك فضا استفاده شود. در اين صورت، فضاي غذاخوري بايد جداي آشپزخانه طراحي شود.فرهنگ صرف غذا و پذيرايي از مهمان در مناطق مختلف كشور با هم متفاوت است.2- عرصه ي زندگي خصوصي و فرديعرصه ي خواب شامل اتاق خواب بچه ها، اتاق خواب اصلي، اتاق مطالعه و گاه، شامل اتاق خواب مهمان مي شود.نكته 1: اين بخش از خانه به عنوان خصوصي ترين و آرام ترين بخش خانه، ضمن نزديكي به فضا هاي خانوادگي مانند نشيمن و آشپزخانه معمولاً به صورت مستقل و دور از فضاي پذيراي مهمان، طراحي مي گردد. نكته 2: اتاق هاي خواب بهتر است به بالكن و حياط دسترسي داشته باشند. آفتاب گير بوده، از ديد و منظر خوبي برخوردار باشند. به خوبي تهويه شوند.در واحد هاي مسكوني دو طبقه معمولاً بخش خواب در طبقه ي اول طراحي مي شود.در صورتي كه براي خواب مهمان، اتاق مستقلي مورد نياز باشد بهتر است اين اتاق در نزديكي ورودي و فضاهاي زندگي خانوادگي باشد تا ضمن استفاده براي مهمانان، به عنوان يك اتاق دنج براي مطالعه، انجام كارهاي روزانه بتواند در اختيار خانواده نيز قرار گيرد.نكته 3: اندازه ي اتاق هاي خواب بسته به تعداد افراد استفاده كننده نوع فعاليت ها، مبلمان و لوازم مورد نياز معمولاً از 12 متر تا 20 متر تغيير مي كند. ابعاد اتاق خواب، به نحوه ي مبلمان نيز بستگي دارد.نكته 4: بهتر است تخت خواب در موقعيتي پيش بيني شود كه مستقيماً در مقابل در ورودي اتاق و در معرض ديد و يا چسبيده به پنجره ي اتاق نباشد. و در عين حال، بتواند از ديد و منظر بيرون استفاده كند.الف) اتاق خواب والديناتاق خواب اصلي مي تواند شامل پنج حوزه ي خواب، محل نشيمن، كمدهاي لباس، رخت كن و حمام باشد.در صورت وسيع بودن اتاق خواب مي توان بخش خواب و نشيمن را با استفاده از شومينه يا مبلمان از هم تفكيك كرد.اتاق خواب اصلي، برحسب مورد مي تواند داراي يك سرويس كامل بهداشتي (شامل وان حمام، دوش و توالت) و يا داراي يك رخت كن و دوش ساده باشد.ب) اتاق خواب فرزندانخواب فرزندان مي تواند به صورت يك مجموعه واحد و مرتبط (شامل اتاق هاي خواب و حمام و توالت) در نظر گرفته شود.نكته 1: استقرار كمدها در بدنه هاي حمام مي تواند مانع انتقال صداي حمام به اتاق ها شود پيش بيني پنجره هاي مناسب، ضمن تأمين نور به تأمين ديد و منظر اتاق كمك مي كند.نكته 2: هر اتاق معمولاً شامل تخت خواب، كمد لباس و ميزمطالعه است و مساحت اتاق خواب فرزندان بين 12 تا 15 متر تغيير مي كند.ج)اتاق مطالعهدر خانه ي بزرگ تر فضاي مستقل را مي توان به كتابخانه و مطالعه اختصاص داد. اين فضا مي تواند در نزديكي ورودي و نشيمن قرار گيرد.3- عرصه پذيرايي و مراسمفضاهاي عمومي خانه، شامل پذيرايي، غذاخوري و ورودي، وسيله ي ارتباط اعضاي خانواده با افراد فاميل، دوستان و همسايگان هستند. به علاوه، اين فضاها محل برگزاري جشن ها، مهماني ها، برگزاري مراسم مذهبي و … نيز هست.الف) وروديورودي خانه اولين جايي است كه ساكنان خانه و مهمانان با آن موجه شده، تحت تأثير كيفيات مثبت يا منفي آن قرار مي گيرند، ورودي خانه بايد خوانا و دعوت كننده، اذب و زيبا باشد.طراحي فضاي ورودي، قبل از رسيدن به بنا، از خارج ساختمان و جلو خان ورودي شروع مي شود. پس از عبور از فضاي مكث قبل از در ورودي، به فضاي ورودي رسيده، به بخش هاي مختلف دسترسي مي يابد.ورودي خانه، بايد ضمن تأمين دسترسي مناسب به خانه، حريم داخلي خانه را از فضاهاي عمومي جدا كند.ورودي بايد دسترسي ساده به نشيمن، پذيرايي، پله هاي طبقات آشپزخانه داشته باشد.در واحدهاي مسكوني متعارف بهتر است توالت و دستشويي، مستقل از هم طراحي شوند. تعداد صفحات:35متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

دانلود مقاله معماری مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی و عوامل مؤثر در طراحی معماری و صورت عقلانی طرح


پایان نامه معماری


پایان نامه کارشناسی معمار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درمورد تحقیقات بازاریابی

مقاله درباره جوشکاری ترمیت ( Thermit Welding )

فایل گزارش کارآموزی معماری شرکت سهامی خاص ساختمانی ماهپور بررسی نیروگاه ارومیه ..

دانلود طرح لایه باز استند نمایشگاهی تبلیغ جایزه

تاريخچه جامعهشناسى روستائى 11ص

پاورپوینت با موضوع مالیات بر ارزش افزوده در 10 اسلاید قابل ویرایش

تحقیق در مورد ایزولاسیون رطوبتی 21 ص

تحقیق در مورد مبدا و معاد

تحقیق در مورد غدیر، بزرگترین عید همه ادیان الهی 10 ص

پاورپوینت معما و سرگرمی ریاضی چهارم فصل دوم .