دانلود فایل


اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف عملكرد - دانلود فایلدانلود فایل مقاله ای در مورد اصول حسابداری در شرکتها و ادارات مختلف عملکرد در فرمت وُرد قابل دانلود از فروشگاه فایل پوشه

دانلود فایل اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف عملكرد فرمت ورد
45 صفحه
اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف
عملكرد
هر شركتي جهت جمع آوري و رديابي اطلاعات مالي خود ملزم به رعايت اصول حسابداري مي باشد. اصول برمبناي چارچوب هاي مفهومي و دستورالعملهاي اجرايي از سوي سازمان هاي فني حسابرسي پيشنهاد مي گردد كه موجبات يكنواختي و
استاندارد شدن حسابها گردد. طبق اين دستورالعمل كه اجراي آن از سوي شركتها الزامي است هز ينه ها نيز جايگاهي خاص دارد. عملكرد مركز بنابراين قاعده به تفكيك سال با دو عنوان هزبنه هاي اداري و تشكيلاتي و هزينه هاي توليدي بشرح زير طبقه بندي گرديده است. اين هزينه ها وضعيت موجود را نشان مي دهد كه در مدل فعاليتي
بطور كلي دگرگون گرديده است.


جدول شماره 1 ـ 4: عملكرد هزينه اي مربوط به سال 1379
ارقام به ريال
جمعهزينه توليدي
هزينه اداري و تشكيلاتي
نام حساب
  1. 498.400
  2. 281.336
  3. 560.131.422
  4. 346.106
  5. 500
  6. 696.053
  7. 830.876
  8. 890.646
  9. 246.208
  10. 329.850
  11. 002.900
  12. 163.560
  13. 800
  14. 362
  15. 027.267
  16. 187.518
  17. 209.276
  18. 919.455
  19. 051.710
  20. 786.372
ـ
  1. 617.840
ـ
  1. 161.716
ـ
ـ
ـ
  1. 484.410
ـ
ـ
ـ
  1. 635.900
  2. 289.124
  3. 361.881
  4. 079.712
  5. 734
  6. 500
  7. 078.213
  8. 830.876
  9. 728.930
  10. 246.208
  11. 329.850
  12. 002.900
  13. 679.150
  14. 800
  15. 362
  16. 027.267
  17. 551.618
حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي
حقوق و مزاياي مستخدمين قراردادي
دستمزد و مزاياي كارگران دائم
دستمزد و مزاياي كارگران فصلي
خدمات قراردادي
تعميرات و نگهداري دارائيها
بيمه و عوارض دارائيها
آب و برق و سوخت اماكن
ارتباطات و مخابرات
هزينه هاي رفاهي كاركنان
چاپ و تكثير
لوازم مصرفي
آگهي و تبليغات
هزينه هاي مالي
هزينه هاي ذخيره استهلاك دارائيها
ساير هزينه ها
  1. 536.775.804
  2. 669.866.679
  3. 866.9.9.125
جمع هزينه هاي جاري
  1. 547.733.422
جمع هزينه هاي انجام شده از محل منابع ملي5.084.509.226جمع كل هزينه هاجدول شماره 1-4 مربوط به عملكرد هزينه اي سال 1379 مي باشد كه از كل هزينه ها
30% مربوط به منابع ملي مي باشد كه جهت اهداف خاصي به مركز تحويل گرديده است. اين اهداف شامل كمك به بازسازي ذخاير و مطالعات اصلاح نژاد و كپور صاحبان و ايجاد تأسيسات حفاظت از ذخاير مي باشد.


جدول شماره 2 ـ 4: عملكرد هزينه بندي مربوط به سال 1380
ارقام به ريال
جمعهزينه توليدي
هزينه اداري و تشكيلاتي
نام حساب
  1. 698.112
  2. 659.286
  3. 802.103.303
  4. 800.230
  5. 967.214
  6. 373.080
  7. 962.676
  8. 846.422
  9. 187.200
  10. 542.050
  11. 981.920
  12. 245.986
  13. 396.200
  14. 020
  15. 425.667
  16. 928.171
  17. 571.289
  18. 407.306
  19. 047.401.163
  20. 800.230
  21. 493.174
  22. 279.185
  23. 600
  24. 528.192
  25. 493.000
ـ
  1. 000
  2. 354.946
  3. 800
ـ
ـ
  1. 992.300
211،126،823
  1. 251.980
  2. 702.140
ـ
  1. 474.040
  2. 093.895
  3. 907.076
  4. 318.230
  5. 694.200
  6. 542.050
  7. 746.920
  8. 891.040
  9. 233.400
  10. 020
  11. 425.667
  12. 935.871
حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي
حقوق و مزاياي مستخدمين قراردادي
دستمزد و مزاياي كارگران دائم
دستمزد و مزاياي كارگران فصلي
خدمات قراردادي
تعميرات و نگهداري دارائيها
بيمه و عوارض دارائيها
آب و برق و سوخت اماكن
ارتباطات و مخابرات
هزينه هاي رفاهي كاركنان
چاپ و تكثير
لوازم مصرفي
آگهي و تبليغات
هزينه هاي مالي
هزينه هاي ذخيره استهلاك دارائيها
ساير هزينه ها
  1. 328.285.537
  2. 816.774.185
  3. 511.511.352
جمع هزينه هاي جاري
  1. 408.927.846
جمع هزينه هاي انجام شده از محل منابع ملي5.737.213.383جمع كل هزينه ها
از مجموع هزينه هاي فوق 42% متعلق به منابع مالي مي باشد.جدول شماره 3 ـ 4: عملكرد هزينه اي مربوط به سال 1378
ارقام به ريال
جمعهزينه توليدي
هزينه اداري و تشكيلاتي
نام حساب
  1. 571.300
  2. 107.149
  3. 264.946.248
  4. 395.766
  5. 291.031
  6. 253.290
  7. 574.803
  8. 759.000
  9. 667.329
  10. 689.500
  11. 173.010
  12. 456.977
  13. 085.500
  14. 300
  15. 248.617
  16. 252.711
  17. 086.280
  18. 955.832
  19. 357.082
  20. 317.882.348
  21. 896.358
  22. 024.770
  23. 570
  24. 944.583
  25. 446.000
  26. 590.329
  27. 440.000
  28. 300
  29. 358.047
2.700.000ـ
ـ
  1. 897.560
ـ
  1. 615.468
  2. 750.067
  3. 063.900
  4. 499.408
  5. 266.261
  6. 426.720
  7. 630.220
  8. 313.000
  9. 000
  10. 249.500
  11. 967.710
  12. 098.930
  13. 500
  14. 300
  15. 248.617
  16. 055.151
  17. 086.280
حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي
حقوق و مزاياي مستخدمين قراردادي
دستمزد و مزاياي كارگران دائم
خدمات قراردادي
تعميرات و نگهداري دارائيها
بيمه و عوارض دارائيها
آب و برق و سوخت اماكن
ارتباطات و مخابرات
اجاره محل
هزينه هاي رفاهي كاركنان
چاپ و تكثير
لوازم مصرفي
آگهي و تبليغات
هزينه هاي مالي
هزينه هاي ذخيره استهلاك دارائيها
ساير هزينه ها
مطالبات مشكوك الوصول
  1. 994.595.811
  2. 052.524.779
  3. 942.071.032
  4. 214.000.000
جمع هزينه هاي جاري جمع هزينه هاي انجام شده از محل منابع ملي7.208.595.811جمع كل هزينه هااز مجموع هزينه هاي سال 81، معادل 44% مربوط به منابع ملي مي باشد.

چنانچه در جداول فوق نشان داده شده است بخش قابل توجهي از هزينه هاي انجام شده مربوط به اعتبارات تأمين شده از منابع ملي بوده كه طبق آيين نامه هاي نحوه
هزينه كرد منابع ملي مبتني بر طبقه بندي در غالب طرح مواد و پروژه، بوده است و طبقه بندي هزينه ها براساس هزينه ي جاري مقدور نگرديد. لذا بصورت سرجمع در ذيل جدول آورده شده است.


حسابداری


شرکت


اصول حسابداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد کاربرد پمپ های سانتریفیوژ

تحقیقی درمورد: فوائد ورزش

مقاله کامل پیرامون توربین های گازی

عيد قربان يا روز قرباني کردن هرغيرخدا

دانلود فایل فلش فارسی الجی LG GB109 مخصوص باکس LGTOOL با لینک مستقیم

تحقیق در مورد تفسير آيات اخلاقي جزء 17 (سوره‌هاي انبياء و حج)

دانلود مقاله فرسودگی شغلی

پاورپوینت منطق رتبه اول و عامل های منطقی در هوش مصنوعي،pptx،در 80 اسلاید

تحقیق در مورد تفسير آيات اخلاقي جزء 17 (سوره‌هاي انبياء و حج)

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل سوم - 8 اسلاید