دانلود فایل


مقاله درباره حجاب - دانلود فایلدانلود فایل معلوم می شود که حجاب مصونیت واطمینان بخش است نه محــدودیت آور

دانلود فایل مقاله درباره حجاب لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:19
مقدمه :
حجاب در لغت به معناي : حايل شدن ‍، پوشاندن ، مانع شدن است 0 الحجاب مفرد كلمة حجب به معناي : پرده ، پوشش ، لباس ، پارچه وهر چيزي كه چيز ديگر را بپوشاند يا هر مانع وحايل وفاصله ميان دو يا چند چيز 0 (1)
حال كه به معناي لغوي حجاب پي برديم ، معلوم مي شود كه حجاب مصونيت واطمينان بخش است نه محــدوديت آور! چرا كه گوهر وجودي انسان ارزشمندترين و گرانمايه ترين چيزي است كه ازجانب خداوند باريتعالي ، آن مهربانترين مهربانـــان به وديعه گذارده شده است 0 وهر چيز ارزشمند نيازمند مراقبت ، محافظت ، نگهباني وممانعت از مفقود شـدن ودسـت درازي و سرقت است و گوهر ارزشمند وجود آدمي به مراتب اولي نيازمند چنيين مراقبتي است 0 حجاب صدفي است كه از اين گوهــر گرانمايه محافظت مي نمايد ، پس با چنين تعبيري نيز حجاب ، ارزش آفرين است وپاسبان ارزش نه محدوديت و از بين برندة ارزش وكم كننده ي بهاي ذي قيمت آدمي !
اگر فرض كنيم كه انساني كالاي بسيار ارزشمند مانند : ماشين گران قيمت يا شمش طلا ويا ميليونها تومان پول دارد ، تحقيقاً براي نگهداري ومحافظـت آن از چشم ودسـت متجاوزين در انديشه ي چاره اي مي افتد. بطور مثال : براي محافظت ماشينش ، قفل الكترونيكي و زنجير و… وبراي نگهداري از شمش طلا وپول از سيستم بانكي استفاده مي كند ، چراكه از حفظ وصيانت اموال خود مطمئن گردد 0 آيا چنين عملي محدود كردن ويا محروم كردن از دارايي است ؟ آياگوهر وجودي انســـان بعنوان ارزشمند ترين وكامل ترين موجودات نيازمند چنين مرا قبتي نيست ؟ تقواي الهي به همين منظـور در قرآن وروايات بطور متواتربيان شده است وتذكرات فراواني در نگهداري چشم ودست از خيانت به مال وناموس افراد شده است 0 اللهمّ احفظ عيوننا من الحرام والخيانه خدايا چشمان مارا از نگاه به حرام وخيانت محفوظ بدار !
بعضي افراد بد حجابي ويا بي حجابي را آزادي دانسته وآن را لازمه ي پيشرفت وترقّي مي دانند وحجاب رامانع اين پيشرفت!
در حاليكه غربيها براي مبارزه با اسلام اصيل وپويا چنين الغائاتي را ايجاد مي كنند تا ارزشها وكرامات والاي آدمي را از بين برده وانسان را موجودي صرفا مادي قلمداد نمايند . همانگونه كه نقل شد : امروزه اشياء ومواد قيمتي نيز براي جلوگيري از سرقت وخيانت در بهترين ومطمئن ترين شكل نگهدلري مي شوند ، اما با عناوين مختلف همچون : حقوق بشر، آزادي و… به دنبال از بين بردن كرامت هاي انساني هستند 0 البته هر جايي كه آزادي ، امنيت سياسي واجتماعي و… آنان را به خطر اندازد با آن به بدتــرين شكل وشديدتــرين راه مقابله مي كنند . بعنوان مثال : در فرانسه كه مهد آزادي وتمدن است ، وقتي دختر مسلمان فرانسوي مي خواهـــــد آزادانه بر مبناي تعاليم ديني خود روسري بر سر كرده ودر محافل آموزشي واجتماعي حضور پيدا كند ، مواجه با برخورد مي شود تاجايي كه دولت ومجلس آن نيز براي مقابله با آن فعال مي شوند !!!
در تركيه وقتي خانم مريم كاواكچي بعنوان نماينده انتخاب شده وميخواهد با پوشش اسـلامي وارد مجـــلس بشود از ورود او ممانعت مي شود وآن رامخالف با روح آزادي مي دانند ، اما در كشور جمهوري اسلامي كه مهد تمدن اسلامي وديني است آن هم پوياترين اديان الهي ! وقتي مي خواهندبا بدحجابي وبي حجابي يا به تعبير ارزشمند مقــام معظم رهبري شبيــهه خــــون فرهنـــگي مقابله كنند ! دشمنان بشريت وقدرتهاي جنايتكار وايادي مزدور داخلي آنان با بوق هاي تبليغاتي خود چنان وانمود
مي كنند كه در ايران آزادي نيست ! حقوق بشر پايمال مي شودو…
حكيمي چه زيبا گفته است : اگر بي حجابي تمدن است پس حيوانات متمدن ترند .!!!
انسان از آنجايي كه مخلوق برتر خداوند است ودروجود او روح ونفخه الهي دميده شده است ووجه تمايز او با ساير موجودات ـ بخصوص حيوانات ـ در عقل وقدرت تفكراست وبه تبع آن خليفه اللهي اوست داراي مسئوليت ومأ موريتي است وآن رسيــدن به خداوند وملكوتي شدن است ، چرا كه آدمي همچون حيوانات صرفا براي ارضاي غريزيات خلق نشده اســـت وداراي دو بعــد انساني ،ملكوتي وحيواني است 0 گرايش بيش از حد به هر سو در حقيقت كمرنگ كردن وياحتي بيرنگ كردن طرف ديگر است 0 بعد معنوي انسان در عبادت وتقواي الهي خلاصه مي شود كه از كرامات انساني سرچشمه مي گيرد0
وماخلقت الجنّ والانس الاّ ليعبدون ( سوره الذاريات آيه 56 )
وبه قول شاعر كه مي فرمايد :
خور وخواب وخشم وشهوت شغب است وجهل وظلمت حيـــــــــــوان خبـــــــر ندارند ز مكان آدميــــت
ويا لسان الغيب خواجه حافظ شيرازي در جاي ديگر مي فرمايد:
من ملك بودم وفردوس برين جايم بود آدم آورد در اين دير خـــــراب آبادم (2)
وسعدي شيرين سخن هم چنين سروده است :
خفتگان را خبر از زمزمه ي مرغ سحر حيوان را خبر از عالم انساني نيست (3)
امير مؤمنان علي ابن ابي طالب (ع) مي فرمايند :
رحم الله امراء من عرف نفسه وعلم من اين وفي اين والي اين
خداوند رحمت كند كسي را كه خود را شناخت ودانست در كجاست ودر كجاست وبسوي كجاست 0
چه زيبا سعدي اين فرمايش علي (ع) را به تصوير كشيده است :
از كـجا آمـده ام ، آمدنم بهــر چه بود به كجا مي روم آخر ننمايي وطنـــــم (4)
من به خود نامده ام تاكه زخود باز روم آنكــــه آورد مــــرا ، باز برد در وطنمحال با اين مقدمه مي پردازيم به عوامل ايجاد كننده بدحجابي كه زمينه ساز بي حجابي خواهد شد :
الف : عوامل بيروني :
عوامل بيروني ترويج بدحجابي وبي حجابي در جامعه اسلامي ايران عبارتند از :
1- بيم دشمنان انقلاب اسلامي از اصولگرايي ورشد روز افزون معنويت در مقابل ماترياليسم غربي ودر نتيجه مقابله با پيشرفت چنين آموزه اي در ايران وجلوگيري از ورود وصدور آن به ديگر كشورها وبه خطر افتادن منافع آنان !
2- تبليغات گسترده فرهنگي ( تهاجم فرهنگي ) دشمنان علي الخصوص آمريكاي جنايتكار واسرائيل و… از طريق ماهواره ، اينترنت و… به منظور جلوگيري از ترويج اسلامگرايي در جهان خصوصا كشورهاي غرب !
3- بي هويت كردن نسلهاي آينده جمهوري اسلامي وبي تفاوت كردن نسل فعلي وتخريب آموزه هاي نسل اول ودوم انقلاب اسلامي!
4- فشارهاي سياسي بر نظام بين الملل وسازمانهاي وابسته به آن در برخورد با جمهوري اسلامي ايران ازقبيل : سازمــــان حقوق بشر ، كنوانسيون برابري حقوق زن ومرد ، يونسكو و… با توجيهات كاذبانه ي : عدم وجودآزادي ، وجود زندانيــان سياسي ، پايمال كردن حقوق زنان و… !
5- ارئه ي مُدهاي غربي كه منطبق بانوع حكومت ماترياليستي آنهاست به عنوان الگو وسنبل پيشرفت وپرستيزومقابله با الگوهاي برتراسلامي وايراني !


حجاب


مقاله درباره حجاب


تحقیق درباره حجاب


تحقیق درمورد حجاب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آثار اجتماعي حجاب در جامعه

يكي ديگر از آثار مهم رعايت حجاب در جامعه، حفظ سلامتي و دوري از بيماري هاي مختلف است.

حجاب و عفاف - صد و یک مطلب ناب درمورد حجاب

صد و یک مطلب ناب درمورد حجاب ... صد و یک مطلب ناب و بسیار جالب در مورد حجاب

اولین مجری زن محجبه تلویزیون کانادا با این حجاب

اینستاگردی اولین مجری زن محجبه تلویزیون کانادا با این حجاب حاضر شد | عکس

مقاله درباره معاد (قسمت اول)

...نشانه های قیامت معاد مقاله درباره معاد ,معاد در قران درباره معاد,تحقیق معاد,تحقیق ...

پاورپوینت “ تصاویر زیبا از حجاب و عفاف 1” : ppt – …

فایل پاورپوینت “ تصاویر زیبا از حجاب و عفاف ۱” جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک ...

درباره دعاي «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من …

سرود زیبا در باره خلفای راشدین به زبان هندی توضیحی درباره ماه های حرام گاو ...

مقاله درباره معاد (قسمت دوم)

مقاله درباره معاد (قسمت دوم) شبهه درباره قدرت فاعل: شبهه دیگر این است که برای تحقق یک ...

پاورپوینت “ تصاویر زیبا از حجاب و عفاف 1” : ppt – …

فایل پاورپوینت “ تصاویر زیبا از حجاب و عفاف ۱” جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک ...

مقاله درباره معاد (قسمت دوم)

مقاله درباره معاد (قسمت دوم) شبهه درباره قدرت فاعل: شبهه دیگر این است که برای تحقق یک ...

فقط مقاله - داروسازي

فقط مقاله - داروسازي - تو خشنود باشي و ما ...

اولین عکس بی حجاب رابعه اسکویی در شبکه GEM TV

رابعه اسکویی, رابعه اسکویی بی حجاب, رابعه اسکویی در جم, رابعه اسکویی در جم تی وی, عکس بی ...

مسأله حجاب و حجاب اجباری - BBC Persian

حجاب اسلامی، تنها پدیده ای بوده است که منتقدان ومخالفانش حتی بدون برگزاری یک تجمع یا ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود ...

1 . جملات ادبی در مورد حجاب - محجبه ها فرشته اند

محجبه ها فرشته اند - جملات ادبی در مورد حجاب - همانا عفیف و پاکدامن ، فرشته ...

دهه فجر - مقاله ای درباره دهه فجر

دهه فجر - مقاله ای درباره دهه فجر - ... وقایع ۱۲بهمن از ایام‌الله دهه فجر. ۱۲بهمن روز ...

حجاب بانوان-فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی …

انهار، جامع ترین وبسایت احکام و مسائل شرعی

کشف حجاب دخترمدیر ایرانی در برنامه تلوزیونی - …

کشف حجاب دختر مدیر ایرانی در یک برنانه تلوزیونی+تصاویر وی هم اکنون در مرکز مطالعاتی ...

Aftabgardan - معجزه آب (مقاله اي بسيار جالب درباره

صفحه اول مقالات >> معجزه آب (مقاله اي بسيار جالب درباره تأثير اتفاقات طبيعت بر روي آب)

الف - انتشار یک مکالمه مستهجن دیگر از دونالد …

انتشار یک مکالمه مستهجن دیگر از دونالد ترامپ، این‌بار درباره دخترش

بیش از هفتاد مقاله عفاف و حجاب

خیلی ممنونم من خیلی استفاده کردم هم برای مقاله درسی ام و هم برای افزودن مطلب به معلوماتم

مقاله ای در مورد عفاف و حجاب

مقاله ای در مورد عفاف و حجاب. سه شنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٣ ساعت ١٣:٢٤ ب.ظ ( بازدید : 23245 نفر )

کشف حجاب دخترمدیر ایرانی در برنامه تلوزیونی - …

کشف حجاب دختر مدیر ایرانی در یک برنانه تلوزیونی+تصاویر وی هم اکنون در مرکز مطالعاتی ...

Aftabgardan - معجزه آب (مقاله اي بسيار جالب درباره

صفحه اول مقالات >> معجزه آب (مقاله اي بسيار جالب درباره تأثير اتفاقات طبيعت بر روي آب)

حجاب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حجاب یک تکه لباس و یا پارچه آویزان است که برای پوشاندن بخشی از سر و صورت، و یا پوشاندن ...

تحقیق در مورد تهديدهاي وب با تكيه بر IIS 11 ص (word)

تحقیق در مورد قضيه تالس

تحقیق درباره نقش راهبر در اثربخشي مطالعات مهندسي ارزش

تحقیق درباره| گوارش

تحقیق درباره نقش راهبر در اثربخشي مطالعات مهندسي ارزش

دانلود مقاله کامل درباره نقش دین، دینداری و انتظار در کاهش ناهنجاریهای جامعه

مقاله درباره کنترل کيفيت تجهيزات آزمايشگاهي -15 صفحه word

حسابداري صنعتي 1

تحقیق درباره؛ منظومه شمسي

شركت فرش باستان يزد